Okey Elit

Hizmet Kullanım Şartları

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerlidir
.
Son değiştirilme tarihi: 1 Ocak 2019

LÜTFEN SERVİSLERİ KULLANMADAN ÖNCE BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUN. UYGULAMALARIMIZA ÜYE OLARAK; KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Hizmetlerini kullanmadan önce lütfen işbu Hizmet Şartları’nı ve Gizlilik Politikamızı okuyun. Bu Hizmet Şartları, Hizmetlerimizi kullanımınız esnasında geçerli olan koşul ve şartları düzenlemektedir (aşağıda tanımlanmıştır). Hizmetler’i kullanırken işbu şart ve koşulların sizi bağlayacağını kabul etmiş sayılırsınız. Tüm şart ve koşulları kabul etmiyorsanız, Hizmetlerimizi kullanmamalısınız.

Gizlilik Politikamız kullanıcıya hizmet sağlarken kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı, depoladığımızı, kullandığımızı, bunların yanı sıra bilgilerinizle alakalı haklarınız ve tercihlerinizi tanımlamaktadır. Hizmetlerimizi kullanmak istediğiniz zaman Gizlilik Politikamızın geçerli olduğunu kabul edersiniz. Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, bilgilerinizi işbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanan yollarla toplamasını, saklamasını ve kullanmasını istemiyorsanız Hizmetlerimizi kullanmamalısınız.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ’Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır.), Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafından yayınlanan hizmetlere üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın hizmete üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili hizmetin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı; Hizmete üye olarak Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Kullanıcı: Uygulamaya üye olan ve uygulamada sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi.

Hesap: Hizmetler’e erişirken oluşturduğunuz hesap anlamına gelir.
Topluluk Kuralları: Hizmetlerimizle ve diğer oyuncularla ilişkinizi yöneten davranış kuralları anlamına gelir;  buradan incelenebilir.
Hizmetler: Uygulamalar, oyunlar, ürünler, hizmetler, içerik, Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafından işletilen diğer alan veya websiteleri anlamına gelir. Hizmet Şartları veya Şartlar işbu hizmet şartları anlamına gelir.
Kullanıcı İçeriği: Hizmetler üzerinden veya aracılığıyla yüklenen, iletilen, kullanıcı tarafından üretilmiş tüm veriler anlamına gelir. Profil resmi, oyun içi mesajlar veya kullanıcının yazdığı ya da tasarladığı diğer içerikler bunların arasında yer alır.
Sanal Öğeler: Sanal Çipler veya puanlar dahil Hizmetler’de kullanılan tüm sanal para birimleri ve sanal oyun içi öğeler anlamına gelir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, uygulamalarda sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile uygulama içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Bu anlaşmanın madde ve şartlarına bağlı olarak, Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., kullanıcılara belirli hizmetleri sağlamayı önerebilir. Buna (bu sözleşmede belirtildiği üzere), kullanıcılar arasındaki Kullanıcı İçeriklerinin iletilmesinin kolaylaştırılması dahildir. Hizmetler, uygulama dahilinde daha kapsamlı bir şekilde tanımlanmaktadır. Bu hizmetler, uygulamanın hizmetler kısmında, işlem sağlayıcı üzerinden, kullanıcı tarafından seçilir. Bunlar, yalnızca kullanıcının kendi kullanımı içindir, üçüncü bir şahsın bunları kullanımı veya bunlar üzerinde yetkisi söz konusu değildir. Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin kullanıcı için sağladığı hizmetler, uygulamadaki içeriklerin hepsini kapsar, fakat bunlarla kısıtlanmaz. Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., herhangi bir hizmetinin özelliğini, veri tabanının veya içeriğin kullanılabilirliği de dahil olmak üzere, dilediği gibi değiştirebilir, geçici olarak durdurabilir veya devam ettirmeyebilir.

Aynı zamanda Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., bildirimde bulunmadan ve sorumlu olmadan, belirli özellik ve hizmetlere limit koyabilir veya kullanıcının hesabının veya hizmetinin belli bir kısmını ya da tamamını kısıtlayabilir. Bu durum gerçekleşirse, geçerli yasa aksini gerektirmediği müddetçe Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Hizmetlerin durdurulan unsurları ile ilgili olarak ya da daha önce kazanılmış ya da satın alınmış Sanal Öğeler için kullanıcılara para iadesi, fayda veya başka türlü bir tazminat sağlamakla yükümlü değildir.

Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin, dilediği zaman, bu Kullanıcı Anlaşmasında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu değişikliği, uygulama içinde bir bildiri yollayarak ya da kullanıcıya elektronik posta yoluyla bildiri göndererek yapar. Kullanıcı, bu gibi değişiklikleri incelemek ve bunları bilmekle mükelleftir. Kullanıcı, bu şekilde değişikliğe uğrayan hizmetleri kullanmakla, Kullanıcı Sözleşmesinin değiştirilmiş madde ve şartlarını kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı, Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne, bir birey (fert veya şahıs) olduğunu ve en az 13 yaşında bulunduğu hususunu teyit eder. Kullanıcı, aynı zamanda hizmetleri kullanmaya ve uygulamaya giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduğunu ve hizmetlerin seçiminde, hizmetlerin kullanımında ve uygulamaya girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini, Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’e tasdik eder. Bu anlaşma, kanuna aykırılık söz konusu olan durumlarda hükümsüzdür ve bu gibi hukuki durumlarda uygulamaya giriş hakkı iptal edilir.

Kullanıcı, uygulamaya girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Başka bir deyişle, hizmetlerin kullanımı için, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bunlara dahildir. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, hizmetlerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

4.1. Hizmet Ücretleri ve Sınırlamaları

Hizmetleri kullanmaya devam edebilmek için kullanıcıların zaman zaman oyunu ve yazılımı güncellemeleri gerekir. Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda bulunan uygulamalar da dahil olmak üzere, bu güncellemeleri kullanıcıya bildirmeden uzaktan yapabilir.

MAT İNTERNET TEKNOLOJİLERİ YAZILIM, SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ , TAKDİR HAKKI KENDİNDE OLMAK ÜZERE, HESAPLARI YA DA HİZMETLER’E VEYA BUNLARIN BİR BÖLÜMÜNE ERİŞİMİ SINIRLANDIRABİLİR, ASKIYA ALABİLİR, FESHEDEBİLİR, DEĞİŞTİREBİLİR VEYA SİLEBİLİR VE HİZMET VE UYGULAMALARA ERİŞİMİ YASAKLAYABİLİR YA DA BARINDIRILAN İÇERİĞİ GECİKTİREBİLİR VEYA KALDIRABİLİR VE MAT İNTERNET TEKNOLOJİLERİ YAZILIM, SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. HERHANGİ BİR KAYIP VEYA SONUCU TAZMİN ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP OLMAZ.

4.2. Kullanıcı Hesabının Silinmesi

Kullanıcı hizmetleri kullanmayı herhangi bir anda bırakabilir ve herhangi bir anda talimatları uygulayarak hesabının silinmesini talep edebilir. Geçerli yasalar aksini belirtmediği sürece, kullanıcı tarafından hesabın silinmesi talep edildiğinde Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. herhangi bir para iadesi, fayda veya başka türlü bir tazminat verme yükümlülüğü yoktur.

4.3. Hesap ve Sanal Öğeler

İşbu Şartlar’da Topluluk Kuralları’nda ya da kullanmayı tercih ettiğiniz özelliklere ait Özellik Şartları’nda belirtilen ifadelere bakılmaksızın dahil olmak üzere Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. uygulamaları içinde oluşturulmuş hesaplar kullanıcıya ait olmaz ve Hesap kullanıcının malı değildir. Aynı şekilde, bir Sanal Öğe Hizmetler üzerinden “kazanılmış” ya da “satın alınmış” olmasına bakılmaksızın bu Sanal Öğe kullanıcıya ait değildir. Hesap ve ilgili tüm Sanal Öğeler Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin malıdır. Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti; Hesabı ve ilgili Sanal Ögeleri Hizmetleri sunduğu süre boyunca kullanabilmesi için kullanıcıya sınırlı bir lisans ve hak verir.

Sanal Öğeler’i, satmak, hediye etmek veya takas etmek amacıyla Hizmetlerin dışına (ör: “gerçek dünyaya”) devretmek yasaktır. Bu devirleri yasal olarak değerlendirilmez. Kullanıcı tarafından Sanal Öğeler’in “gerçek” para karşılığında alt lisansını verilmesi, takas edilmesi, satılması veya satma teşebbüsünde bulunulması ya da Sanal Öğeler’i oyunun dışında herhangi bir değerli eşya karşılığı takas edilmesi yasaktır. Söz konusu devirler veya devir teşebbüsleri yasaktır ve geçersizdir ve bu sebeple kullanıcın Hesabı feshedilebilir.

5. Kullanıcı İçeriği

"Kullanıcı içeriği", bir Kullanıcı tarafından (Sadece uygulama içindeki iletişimle sınırlı olmayan) kendisinden kaynaklanan ve kendisiyle ilgili olarak yaratılan içerik anlamına gelir. Kullanıcılar, kendi kullanıcı içeriklerini uygulamaya kattıklarında, sürekli ve kalıcı olarak, dünya çapında, kendilerine münhasır olmayan, transfer edilebilir bir takım haklarla beraber kullanıcı içeriklerini (ilgili fikri mülkiyet hakları da dahil) bedelsiz bir şekilde Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'e bağışladıklarını ve Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'in de bunu kendi çıkarına kullanmasını kabul ederek onaylamış olurlar. Kullanıcılar, kullanıcı hükümlerindeki haklarını, hakaret içeren, küçük düşürücü, müstehcen, pornografik, kötü niyetli, saldırı amaçlı ve üçüncü şahısların hak ve hukukunu ihlal edici yönde kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle veya bir neden göstermeksizin (şart olmamakla beraber, üçüncü şahıslardan ve kullanıcı içeriği ile ilgili mercilerden gelen iddia ve talepler üzerine), eğer Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. kullanıcısı tarafından bir önceki cümledeki hükmün ihlali söz konusu ise, Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'in, herhangi bir kullanıcı içeriğini uygulamadan kaldırma hakkı mahfuzdur.

Uygulamada bulunmaması gereken yasadışı veya yasaklanmış olan bazı hususların listesi aşağıdadır. Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'in, bu hususları ihlal edenler hakkında soruşturma yapmak ve bunları ihlal eden kişilerin üyeliklerini silmek , bu tarz uygunsuz iletişimi hizmetten kaldırmak ve bu kişilere karşı her türlü gerekli yasal tedbirleri almak ve başlatmak hakları da mahfuzdur. Yasaklanan hususlar şunlardır:

Bu hususların tamamı yasaklanmış şeyler olmasına rağmen, bir kişinin bu tip şeylere maruz kalma ihtimali az da olsa vardır ve Kullanıcının, böyle bir şeye maruz kalması dolayısıyla herhangi bir taraftan gelecek zararlarla ilgili haklarını kullanmaktan feragat etme zorunluluğu vardır.

6. Hizmetlerin Kullanıcı ve Kullanıcı İçeriğinin Denetimi

Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin hizmetleri, yasa dışı Kullanıcı İçeriği ya da başka oyuncuların uygunsuz veya yasa dışı faaliyetlerini denetleme mecburiyeti yoktur. Ayrıca başka oyuncuların (örneğin kendi profillerinde) paylaştığı bilgi, materyal, ürün veya hizmetlerden sorumlu tutulamaz. Kullanıcı İçeriği Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafımızdan onaylanmamaktadır. Ancak herhangi birisi işbu Şartlar’ı ihlal ediyorsa veya Hizmetleri kötüye kullanıyorsa, kullanıcı Hizmetler’deki “Kullanıcı Bildir” bağlantısını üzerinden bu durumu bildirebilir.

Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin, Hizmetleri izleme mecburiyeti yoktur. Kullanıcı Hizmetleri kullanırken, Hizmetler ile olan etkileşimlerini ya da Hizmetleri kullanırken gerçekleştirdiği, Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti veya diğer kullanıcılar ile olan iletişimlerini (uygulama içi mesajlaşma vb.) izleme, kaydetme ya da depolama hakkına Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti sahiptir. Kullanıcı İçeriğinin bu Şartları ihlal ettiğinin belirlenmesi durumunda Kullanıcı İçeriği paylaşma ya da diğer Kullanıcılar ile iletişime geçme iznini kullanıcıya bildirmeden ortadan kaldırabilir ve Kullanıcının Hizmetlere erişimini tamamen sonlandırabilir.

Kullanıcı, uygulama içinde diğer kullanıcılar ile iletişiminden kendi sorumludur. Başka bir kullanıcıyla sorun yaşaması durumunda Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti dahil olma sorumluluğunda değildir, ancak isterse dahil olabilir.

7. Hizmet ve Ödemeler

Bazı hizmetler belirli bir ücretin ödenmesini gerektirir. Kendisi tarafından seçilen bu çeşit hizmetlerle ilgili olarak Kullanıcı, uygulamada tarif edildiği şekilde, gerekli bütün ücretleri ödemekle mükelleftir. Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, dilediği zaman, ya elektronik postayla göndereceği ya da uygulamadan yayınlayacağı bir uyarı ile, fiyat listesini değiştirme veya yeni fiyat tesis etme hakkını muhafaza eder. Böyle bir bildiriyi takiben sürenin dolmasından sonra, Kullanıcı tarafından bahse konu servislerin kullanılması, Kullanıcının yeni veya artan ücreti rızası ile kabul ettiği anlamına gelir.

Kullanıcı, Avrupa Birliği’nde (“AB”) ikamet ediyorsa, AB Tüketici Hakları Yönetmeliği (bulunduğunuz ülkenin yasalarınca uygulandığı şekliyle) uyarınca, Sanal Öğe’nin Kullanıcıya tedarik edilmeye başladığı anda artık iptal etme hakkına sahip olmadığını kabul etmiş sayılır.

TÜM SATIŞLAR KESİNDİR: MAT İNTERNET TEKNOLOJİLERİ YAZILIM, SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. HERHANGİ BİR NEDENDEN ÖTÜRÜ PARA İADESİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. KULLANICININ HESABINININ KAPATILMASI ANINDA, SÖZ KONUSU KAPATMANIN KULLANICININ İSTEĞİNE BAĞLI OLMASI VEYA OLMAMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK, KULLANICI SANAL ÖĞELER İÇİN PARA VEYA BAŞKA TÜRLÜ BİR TAZMİNAT ALMAYACAĞINIZI KABUL ETMİŞ SAYILIR. SANAL ÖĞE KULLANABİLMEK ADINA SINIRLI LİSANS VE HAK EDİNMEK İÇİN SATIN ALIMLAR YASALARIN İZİN VERDİĞİ BİÇİMİYLE TÜMÜYLE İADESİZDİR.

Kullanıcı, Sanal Öğeler için yapılan ödemelere tahakkuk eden tüm harç ve ilgili vergileri ödemeyi kabul eder. Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Hizmetler aracılığıyla kullanıcıya sunduğu ürün ve hizmetlerin fiyatlandırmasını herhangi bir anda ayarlayabilir.

Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, hizmetleri içerisinde belirli aralıklarda sınırlı süreli promosyon ve teklifler sunabilir. Kullanıcının bu teklifi kabul etme yükümlülüğü yoktur. Promosyon ve teklifin şartları hizmet içerisinde belirtilir.

8. Reklamcılık

Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Hizmetleri, hem firmanın, hem de başka firmaların reklamlarını barındırabilir.

Hizmetler içinde bağlanılan hiç bir üçüncü taraf web sitesinden Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti sorumlu değildir. Üçüncü şahısların içeriği, ürünü ve/veya hizmetinden doğabilecek her türlü hak talebi ile ilgili Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin herhangi bir yükü yoktur.

Bağlantı verilen üçüncü taraf siteler Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti kontrolü altında değildir. Bu üçüncü taraf siteler veri toplayabilir ya da Kullanıcıların kişisel veya diğer bilgileri isteyebilir ya da otomatik olarak bilgi toplayabilir. Bu tür üçüncü taraf siteleri ve hizmetler kullanıldığında, üçüncü taraf şirket Kullanıcılardan bilgi ve içeriklerine erişme izni isteyebilir (veya istemeyebilir). Bu diğer şirketlerin içeriği, iş yapma biçimleri veya gizlilik politikaları ya da Kullanıcılardan bilgi toplama yöntemleri, kullandıkları veya paylaştıkları veriler konusunda Mat İnternet Teknolojileri Yazılım, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.